psycholog  coach  trener team building  outdoor  instruktor ratownictwa górskiego specjalista  diagnozy zespołów i przywództwa


NOWA ZELANDIA praca

                                                                                                          

 

 

 

 

Praca w Nowej Zelandii stała się okazją do zdania egzaminu z mojej dotychczasowej zawodowej aktywności w obszarze tworzenia i realizacji projektów TEAM BUILDING.

Stała się tym samym szansą do podsumowania kilkunastu lat pracy w Polsce oraz zdobytej

w jej wyniku wiedzy, a także, co dla mnie dość zaskakujące, niespodziewanie głębokiej rekonstrukcji mojego spojrzenia na to interesujące zjawisko.

Dotychczas, pracując przeważnie z zarządami dużych korporacji oraz grupami menedżerskimi, spotkania tego typu były po części pracą z zespołem słabo lub dobrze już zorganizowanych ludzi z wewnętrznymi i na ogół powtarzającymi się problemami, po części zaś realizacją biznesowego planu firmy, z którą pracowałem.

Teraz mam niepowtarzalną okazję pracować w kolejnych już 5-tygodniowych projektach,

w których przygotowujemy ludzi do pracy w Deep Sea Fishing (połowów na głębokim oceanie), która uznawana jest za jedną z najtrudniejszych prac na świecie przede wszystkim ze względu na trudności wynikające z przebywania izolacji od świata przez wiele miesięcy

w małej grupie.

Obserwacja i nieprzerwana praca z ludźmi, którzy się wcześniej nie znali, mają różną przeszłość, pochodzą z odmiennych kultur i środowisk, a teraz przebywają ze sobą 24 godziny na dobę przez ponad 30 dni, gdzie zmagają się nie tylko z trudnymi wielodniowymi, wyczerpującymi fizycznie i psychicznie zespołowymi zadaniami outdoorowymi, ale przede wszystkim ze stale wrzącą dynamiką grupy, daje mi zupełnie inny obraz team-buildingu,
niż miałem dotychczas.

To naprawdę niezwykła i niepowtarzalna lekcja oraz doświadczenie,
które pokazuje mi nowe oblicza tej niezwykłej pracy.

 

__________________________________________

 

Cel mojego stanowiska i moje podstawowe zadania wynikające bezpośrednio
z zakresu obowiązków:


tworzenie i realizacja programów TEAM BUILDING w ramach 5-tygodniowych stacjonarnych projektów opartych o moderowane teoretycznie działania outdoorowe, finansowanych przez placówki rządowe Nowej Zelandii. Zarządzanie zespołem realizacyjnym.
Jednym z podstawowych celów tych programów jest selekcja i przygotowanie ludzi do pracy wykonywanej przez wiele miesięcy w małych grupach w ograniczonej przestrzeni. Skomplikowane działania terenowe w skałach, jaskiniach, kilkudniowe przetrwanie w buszu w trudnych socjalnie i psychologicznie warunkach, zadania zespołowe oparte wielogodzinne przebywanie w bagnach, zespołowe zajęcia wodne, zajęcia zimowe głównie w rejonie wulkanów TONGARIRO NATIONAL PARK,

a równolegle w ramach tych projektów:


wspomaganie osobistego rozwoju uczestników projektów -
pomoc w ustaleniu krótko- i długoterminowych planów zawodowych i życiowych,

wsparcie psychologiczne uczestników projektów -
konsultacje psychologiczne oraz pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej,

diagnoza psychologiczna zespołów w trudnych warunkach -
analiza funkcjonowania zespołów i podzespołów współpracujących ze sobą podczas udziału w realnie trudnych terenowo i psychologicznie sytuacjach. Omawianie wniosków
z uczestnikami projektów. Powrót do sytuacji trudnej z nowo wypracowanym modelem działania – praca w oparciu o cykl Davida Kolba,

diagnoza psychologiczna funkcjonowania jednostki w trudnych warunkach pracy -
personalna analiza funkcjonowania każdego z uczestników podczas wszystkich zajęć programu. Rejestracja popełnianych błędów oraz postępów w oparciu o jedenaście podstawowych wartości założonych na początku projektu. Analiza potencjalnych możliwości oraz potrzeb. Budowanie planu wspomagania wzrostu poziomu zakładanych w programie wartości,

zajęcia wewnętrzne o tematyce psychologicznej -
typowe warsztaty psychologiczne z obszaru tzw. „szkoleń miękkich”,

zajęcia teoretyczne -
przygotowanie teoretyczne do zajęć outdorowych – przewidywane trudności, przewidywane korzyści, zasady bezpieczeństwa, mechanizmy i konflikty występujące w grupach, samoocena, spostrzeganie innych, subiektywna ocena zadań, zarządzanie dostępnymi zasobami,

samodzielna realizacja i nadzór komercyjnych projektów outdoorowych -
kontakt z klientem komercyjnym, rozpoznanie potrzeb, przygotowanie programu i oferty, sprzedaż, zarządzanie budżetem, realizacja programu w terenie, zarządzanie zespołem realizacyjnym, zamknięcie – spotkanie podsumowujące, wnioski, wskazanie działań na przyszłość, rozliczenie projektu,

zabezpieczenie pierwszej pomocy przedmedycznej podczas programów outdoorowych -
zapewnienie podstawowego sprzętu do udzielenia pierwszej pomocy, przygotowanie planów
i procedur ewakuacji z miejsca zagrożenia, rozpoznanie sposobów dostępności do odpowiednich służb działających w rejonie zajęć (trudności telekomunikacyjne i transportowe w buszu i rejonach górskich, nieprzewidywalność zmian pogody, wyjątkowo silne zjawiska atmosferyczna), wyznaczenie przygodnych lądowisk dla śmigłowców ratunkowych, zabezpieczenie sprzętu do ratownictwa ścianowego podczas zajęć alpinistycznych i linowych.